AKO RÁTAME HODNOTENIE

Aká je konečná známka?

ORLY VZDELÁVANIA
Na internete hľadáme stránky s recenziami. Potom ich priradíme ku každému miestu
Source Pages
Vypočítame vážený priemer všetkých zhromaždených hodnotení. Priemer sa vypočíta podľa vzorca:
Ranking formula
  • Xa - Vážené priemerné hodnotenie
  • Xn - Priemerné hodnotenie na portáli „n“
  • Ln - Počet hodnotení na portáli „n“
Na výpočet konečnej známky používame vzorec:
Ranking formula
  • Xk - Konečná známka z vyhlásenia
  • Xa - Vážené priemerné hodnotenie
  • Ln - Počet hodnotení na portáli „n“
  • Kmax - Faktor dôveryhodnosti (1,5)
  • Pk - Počet hodnotení, na dosiahnutie ktorých používame faktor dôveryhodnosti. (40)
  • Pm - Počet hodnotení potrebných na zaradenie do programu (5)
Výpočet konečnej známky pre lekárov s viac ako 80 známkami:
Ranking formula
V prípade rovnakého konečného výsledku víťazí lekár s vyšším počtom známok